صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه تمدن 4،950،000
2 گروه راهبران اقتصادی آرمان 50،000