صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۲ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۰۴) (۰.۶۹) (۱۳.۵۲) (۹۱.۹۵)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ ۱.۴ ۳۳.۷۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۱ ۰.۶۹ ۴۳.۸۳ ۱,۱۲۱.۰۴
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۵) (۰.۳۴) (۱۶.۶۲) (۷۱.۵۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۴۹.۱۹ ۲,۴۶۰.۹۲
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۲۲ ۱.۶۲ ۱۲۳.۰۳ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۱۷ (۰.۰۴) ۸۶.۰۸ (۱۲.۶۱)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۲۲) (۰.۸۳) (۵۵.۲۲) (۹۵.۲۹)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۶ ۱۵.۷۱ ۷۷۳.۴۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (۰.۰۴) ۰.۹۲ (۱۳.۵۸) ۲,۷۶۷.۵۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۵ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ (۰.۲۵) ۰.۴۱ (۵۹.۲۳) ۳۴۵.۲۵