صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه گذاری صندوق

برای دریافت رزومه خانم سمیرا النجانی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه آقای مصطفی نعمتی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه آقای علی بیگ زاده میلانی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.