صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
کارگزار صندوق

کارگزار صندوق

برای دریافت رزومه کارگزاری شهر  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه کارگزاری توسعه صادرات  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.