صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران -میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان چهاردهم غربی- پلاک ۶ شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص) ۸۸۱۷۱۷۹۴